پاسخگوی شما 24 ساعت 7 روز هفته با شماره      081 31777

پنل کاربران

اینترنت زمان اولین و بزرگترین شرکت ارائه خدمات اینترنت و شبکه در استان همدان

اینتــرنـت زمـــان

ما مشاوره و متخصص هستیم​​​​​​​

شرکت سروش پردازش زاگرس با نام تجاری ثبت شده (اینترنت زمان)  نزد سازمان اسناد و املاک کشور با سابقه 14سال فعالیت در حوزه ITو شبکه و ارائه دهنده پهنای باند اینترنتی می باشد. هدف اصلی شرکت، اتصال کاربران به اینترنت با سرعت بالا به روی بستر های مختلف ارتباطی اعم از سیمی و بیسیم بوده و تمامی سعی و تلاش کارکنان شرکت نیل به این هدف می باشد. شرکت اینترنت زمان اولین شرکت اینترنتی شهرستان ملایر به مدیریت مهندس فرید خسروی که اقدام به راه اندازی اینترنت پرسرعت ADSLدر سال 1384 نمود. هم اکنون این شرکت با بیشترین پهنای باند خود ) (2STM1در میان دیگر شرکت درحال فعالیت میباشد لازم به ذکر است ارائه سرویس هایی با کیفیت و تحت کنترل سازمان امنیت شبکه کشور باعث گردیده تا مورد تایید بسیاری از ارگان های دولتی که به ضمیمه ذکر گردیده اند بوده که منجر به چندین سال تعامل با این شرکت میباشند .شركت اینترنت زمان، به عنوان یکی از مهمترین های بخش خصوصی ارایه كنندهی خدمات دسترسی به اینترنت و برقراری ارتباط با شبكه های محلی در شهرستان ملایر و کلیه روستا های اطراف، به همراه 11عدد پاپ سایت وایرلس تا دور ترین نقاط را تحت پوشش شبکه اینترنت پر سرعت خود به صورت Sharingو Dedicatedقراردهد و همچنین توانسته است با بهرهگیری از نیروهای كارآمد و متخصص خود، خدمات متنوع، كارساز و موثری را برای تمامی كاربران در سطح منطقه فراهم سازد.خانوادهی بزرگ مشترکین اینترنت زمان را مجموعهی چندین هزار نفر استفاده كنندگان ازخدمات دسترسی به اینترنت از طریق ADSLو Wirlessو پوشش تجمیعی WiFiو نزدیك به دهها سازمان و موسسه استفاده كننده از خدمات خاص اینترنت زمان تشكیل میدهند. چه آن كه تعداد اعضای این خانوادهی بزرگ طی سالهای مختلف فعالیت این شرکت، رشد چشمگیری داشته است و این روند فزاینده همچنان ادامه دارد.بخش عمده ای از بازار اینترنت و خدمات تكمیلی آن در شهرستان ملایر به شركت سروش پردازش زاگرس تعلق دارد.
مهمترین فعالیتهای شرکت سروش پردازش زاگرس - اینترنت زمان: 
- ارائه خدمات اینترنت پرسرعت ) (ADSLو خدمات تكمیلی آن
- ارائه خدمات اینترنت پر سرعت ) Wirelessبیسیم(
- طراحی و راه اندازی سیستم های تلفنی بر بستر VOIP
 - ارائه راهكارهای خاص اینترنت برای سازمانها و موسسات
- طراحی و اجرای انواع توپولوژی های شبکه های سیمی و بیسیم
 - ارائه خطوط تلفن ثابت به مناطق بدون پوشش امکانات مخابراتی​​​​​​​

ما را دنبال کنید.

20 سال عمر ما​​​​​​​

52 کارشناسان متخصص

687 پروژه درخشان 

بیش از 8000 مشترک ثابت

بیش از 11000 نود شبکه