پاسخگوی شما 24 ساعت 7 روز هفته با شماره      081 31777

پنل کاربران

اینترنت زمان اولین و بزرگترین شرکت ارائه خدمات اینترنت و شبکه در استان همدان

اینتــرنـت زمـــان

بازگشت حق اشتراک تلفن ثابت از سال ۱۳۹۸ فعلاً در دست بررسی است

با وجود رأی دیوان محاسبات در مورد بازگرداندن حق اشتراک تلفن ثابت از سال ۱۳۹۸، شرکت مخابرات ایران فعلاً در حال بررسی کارشناسی و حقوقی این موضوع است.

31777 دیوان محاسبات کشور به تازگی خبر داده که مبلغی که به عنوان حق اشتراک تلفن ثابت از سال ۱۳۹۸ از مشترکان دریافت شده لغو و مبالغ دریافتی به آن‌ها بازگردانده خواهد شد. اما روز گذشته ایسنا به نقل از محمدرضا بیدخام نوشت: «در خصوص حق اشتراک دریافتی از سال ۱۳۹۸، درحال بررسی کارشناسی و حقوقی موضوع هستیم.»

مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران در این باره گفته طبق مصوبه مجمع عمومی ۱۴۰۱ مخابرات دریافت حق اشتراک مشترکان تلفن ثابت از ابتدای خرداد ماه قطع شده است: «طبق مصوبه مجمع عمومی ۱۴۰۱ شرکت مخابرات ایران مقرر شد حق الاشتراک مشترکین تلفن ثابت که مبلغ آن بین ۷۰۰ تا دو هزار تومان با توجه به موقعیت مشترکین کشور متفاوت بود دیگر از مشترکین اخذ نشود و این کار هم در حال حاضر انجام شده و دیگر از مشتریان، حق الاشتراک دریافت نمی‌شود.»
 

این حق اشتراک از سال ۱۳۹۸ روی قبض‌های مشترکان تلفن ثابت اعمال می‌شد اما دیوان محاسبات کشور نه تنها رأی به لغو این اشتراک داد بلکه اعلام کرد مبالغی که تحت این عنوان از مشترکان تلفن ثابت از سال ۱۳۹۸ تا کنون دریافت شده نیز عودت داده خواهد شد.

بیدخام در اظهارنظر اخیرش اگرچه لغو حق اشتراک را تأیید کرده اما در مورد بازگرداندن مبالغی که از سال ۱۳۹۸ از مشترکان دریافت شده، پاسخ روشنی نداده و فقط اعلام کرده که این شرکت در حال بررسی کارشناسی و حقوقی موضوع است.

۵
از ۵
۱۰ مشارکت کننده