پاسخگوی شما 24 ساعت 7 روز هفته با شماره      081 31777

پنل کاربران

اینترنت زمان اولین و بزرگترین شرکت ارائه خدمات اینترنت و شبکه در استان همدان

اینتــرنـت زمـــان

شتاب بخشی در اجرای دولت هوشمند

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت:فراهم کردن زیرساخت ارائه خدمات به ایرانیان خارج از کشور یکی از تصمیمات جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات جهت شتاب بخشی به اجرای دولت هوشمند است.

31777 به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه اجتماعی ویراستی گفت: در ۲۶ امین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات با حضور رئیس جمهور تصمیمات خوبی برای شتاب بخشی به اجرای دولت هوشمند گرفته شد.

وی افزود: ممنوعیت اخذ اسنادی که سرویس برخط استعلامی آن وجود دارد، فراهم کردن زیرساخت ارائه خدمات به ایرانیان خارج از کشور و تکمیل خدمات دستگاه‌ها در «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» از جمله آنهاست.

۵
از ۵
۶ مشارکت کننده